Otta z Losu

Stránky věnované vladyckému rodu Ottové z Losu

 

(Přeskočit na navigaci - obsah kapitoly)

Jmenné rejstříky 2

Jména osob, které se vyskytují na stránkách vladyckého rodu (výběr)

Osoby u nichž není známo zařazení do rozrodu

B

Bechyně z Losu Adam, [6] Bechyně z Lažan, dům čp. 633 u Týnského chrámu; Týnská ulice 7/627; [8]
Bechyně z Lažan Adam, [6] Bechyně z Lažan, dům čp. 633 u Týnského chrámu; Týnská ulice 7/627; [8]
Bechyně z Lažan: Václav st. a ml. (manžel a syn Evy?), [6] Bechyně z Lažan, dům čp. 633 u Týnského chrámu; Týnská ulice 7/627; [8]

Budovec z Budova Adam, [8] Spálená ulice 46/64 „Zlatý klobouček, U Albínů“

D

Dvořecká z Hodic na Myskovicích Anýžka, [4] tvrz Roudný

H

Hrobčický z Hrobčice: Havel a synové Ladislav, Jeronym, Jan a Zdislav Havel, [6] Hrobčický z Hrobčice

CH

Chrt ze Rtína Jachym, [7] Ovocný trh 4/579

K

Kafka z Říčan Oldřich, [8] Soukenická 21/1190 „Turkova hlava“
Kavka z Říčan: Jan Kryštof a Zdeněk Lev, [4] tvrz Roudný
Kolovrat-Krakovský Jindřich Fil., [7] Ovocný trh 4/579

L

Libochovský Flor., [7] Ovocný trh 4/579

M

Mladota ze Solopisk: Vilém Jaroslav a Dorota, [6] Hlaváčova Lhota
Myška ze Žlunic: Jan Kryštof, synové Jindřich Karel a Oldřich Kunata, [8] Soukenická 21/1190 „Turkova hlava“

O

Otovna z Losu Johanka, [6] Hrobčický z Hrobčice
Otovna z Losu Žofie/Sofie, [6] Bechyně z Lažan, dům čp. 633 u Týnského chrámu; Týnská ulice 7/627; [8]

R

Ropal z Ryfmberka Bartoloměj, [8] Spálená ulice 46/64 „Zlatý klobouček, U Albínů“
Rosenheim z Janovic Jan František, [6] Hlaváčova Lhota
Rozýn z Javorníka Eliáš mladší, [7] Ovocný trh 4/579

Ř

Říčanská ze Rtína Markéta, [4] tvrz Roudný

T

Teis z Losu Bohuslav Ferdinand, [6] Hlaváčova Lhota
Trmal z Toušic Vratislav, [8] Soukenická 21/1190 „Turkova hlava“

V

Velemyslovský z Velemyslevsi Mikuláš, [8] Spálená ulice 46/64 „Zlatý klobouček, U Albínů“
Volf starší z Vřesovic, [8] Soukenická 21/1190 „Turkova hlava“
Vršová z Lažan Eva, [6] Bechyně z Lažan, dům čp. 633 u Týnského chrámu; Týnská ulice 7/627; [8]

W

Wolf Perglar z Perglasu, [6] Bechyně z Lažan, dům čp. 633 u Týnského chrámu; Týnská ulice 7/627; [8]

Osoby uvedené na ručně psaném rozrodu pod čarou

Johana na Kolešovicích, oo 1575 Hrobčický z Hrobčic
Sofie, 1586, I. oo Adam Bechyně z Lažan + 1586, II. oo Myška ze Žlunic
Anna na Tmani, 1595–1604, + 1614 Tmaň, I. oo Václav Trmal z Toušic + 1592,
II. oo Šťastný Vamberský z Rohatce, 1595–1612
Anna, 1604, cca. 1582, oo Mikuláš Mladota ze Solopisk, + 1604
Anna M., 1617, oo Václav Mikuláš Pecinger z Bydžína
Jan Václav z Losu 1642, oo Alžběta, syn Jiří * 28. 2. 1642 v Chejnově
Salomena v Neumětelích, 1626, oo Rozkovský
Magdalena, 1628, oo Grisl von Grislau
Anna Ottová z Losu + 22. 10. 1698 Stefan starší
Havel Otto z Losu na Hlažovicích, syn Zdeněk + 1592 v neděli po narození panny Marie, v Tmani
Sofie Sybilka von Los, 1636, + 1642, oo Günter von Bünau
Ursula von Los aus Graupa Schönfeld, oo Heinrich junior von Friesen
Asina? Šturmová z Losu v Kouřimi, 1592–1597, 1603 v Dobříši
Marianna z Chlumu, manželka N.?, 1575 na Kunicích
Kateřina Dvořecká z Olbramovic, manželka N.?, 1586 na Hudlicích
Dorothea von Pistorys, manželka N.?, 1603
Johanna z Unhoště, + 1623 na Starém městě
Christof, 1623
Martha Ottová ze Stoješic, 1576, 1577 na Zbuzanech – 1599
Christof von Loos, oo Ursula von Girsdorf, 1588 in Bautzen
Joachim von Loos, Ursula von Schleinitz, 14. 9. 1618 in Pilnitz

Další osoby uvedené v Sedláčkových Hradech

Vývod Pecingerů z Bydžína

Pecingar z Bydžína Vácslav Mikuláš na Vlčkovicích a Vamberce (1604)
a jeho (druhá) žena Anna Marie z Losu [4/V.]

Vývod Kořenských okolo Komařic usedlých

Jiřík na Zborově + 1645, oo Anna Chrtovna ze Rtína
Růtová z Dírného Markéta + 1624, oo 1611 Václav starší Kaplíř ze Sulevic
Menšík z Menšteina Jan 1613–1630, oo Kateřina Pětipeská 1613
Voračický z Paběnic na Měšeticích Jan Vojtěch, oo 1615 Kateřina Chrtovna ze Rtína
Špaňovský z Lisova Jáchym starší 1596–1627, oo Mandaléna Myškovna ze Žlunic
Hradecká Lucie Otýlie + 1633, oo Vilém Slavata z Chlumu
Jilemnická z Újezdce Anna, oo Zbyněk Šťastný Kapoun ze Svojkova, [4/III.] zámek Komařice

Rody podobného jména

Losi z Losintálu (Losy z Losinthalu) [3]; [4/XI.] tvrz Štěkeň
jiná rodina téhož jména [6]
Losy z Losenau [3]
Losi z Gradkova [6]
Losi z Losu [6]
Losi z Losinfeldu (nebo Losenfeldu) [6]

POKUTOVANÍ ČEŠTÍ ŠLECHTICI

Páni popravení na Staroměstském náměstí v Praze

 1. z Bílé Fridrich rytíř
 2. Budovec z Budova Václav
 3. Černín z Chudenic Diviš rytíř
 4. Dvořecký z Olbramovic Prokop
 5. Harant z Polžic a Bezdružic na Pecce Kryštof
 6. Hošťálek z Javořic Maxmilián
 7. Kaplíř ze Sulevic Kašpar rytíř
 8. Kuttnauerová ze Sonnenštejna Kateřina [žena Jana Kuttnaura z Sonnenšteina?]
 9. z Michalovic Bohuslav nejmladší rytíř
 10. Ota z Losu Jindřich rytíř
 11. Šlik z Holejče Jáchym Ondřej
 12. Vokáč z Chyš a Špicberka Šimon

Některé z dalších pokutovaných osob

 1. Beřkovský z Šebířova Mikuláš
 2. Karel ze Svárova Kryštof rytíř
 3. Ota z Losu Jan rytíř
 4. Ota z Losu Jaroslav rytíř
 5. Ota z Losu Kryštof rytíř
 6. Ota z Losu Šebestián rytíř
 7. Malovec z Malovic Jan Vilém rytíř
 8. Pecingar z Bydžína Václav Mikuláš rytíř
 9. Pětipeský z Chýš a Egenberka Odolen
 10. Litvín pán z Říčan Jan
 11. Trmal z Tožic Mikuláš rytíř
 12. Trmal z Tožic Václav rytíř
 13. Trmal z Tožic Zdeněk rytíř

Čeští pánové popravení na Staroměstském náměstí

z Bílé Fridrich
Budovec z Budova Václav
Černín z Chudenic Diviš
Dvořecký z Olbramovic Prokop
Fruwein z Podolí Martin Judr. (popraven posmrtně)
Harant z Polžic a Bezdružic Kryštof
Hauenšild (Hauenschild) z Firstenfeldu dr. Jiří
Hošťálek z Javořic Maxmilián
Jessenius z Jessenu dr. Jan
Kaplíř ze Sulevic Kašpar
Kober z Koberšperku Kryštof
Kocour Ondřej
Kochan z Prachové Valentin
Konecchlumský z Konecchlumí Vilém
Kozel z Peclinovce Jindřich
Kuttnaur z Sonnenšteina Jan
Litoměřický (Maštěřovský) z Jizbice Václav
z Michalovic Bohuslav
Otta z Losu Jindřich
Rüppel dr. Leandr (Leonard)
Řečický Jiří
Sušický z Sonnenšteina Šimon (Simeon)
Šlik z Holejče Joachim Ondřej, hrabě z Pasounu a z Lokte
Štefek z Koloděj Tobiáš
Šultys z Felsdorfu Jan
Vidman (Wittmann) Michael
Vodňanský z Uračova Nathanael
Vokáč z Chyš a Špicberka Šimon (Simeon)

 

 

Přehled literatury  > 

[1] Halada Jan: Lexikon české šlechty I. Akropolis Praha, 1994.
[2] Mysliveček Milan: Erbovník. Horizont Praha, 1993.
[3] Mysliveček Milan: Erbovník 2. Horizont Praha, 1997.
[4] Sedláček August: Hrady, zámky a tvrze království českého: IV. Táborsko, V. Podkrkonoší, VI. Podbrdsko, VIII. Rakovnicko a Slánsko, XI. Prácheňsko a XV. Kouřimsko, Vltavsko a jihozápadní Boleslavsko. Argo Praha, 1994–1998.
[5a] Kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 7, Praha a okolí. Svoboda Praha, 1988.
[5b] Kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4, Západní Čechy. Svoboda Praha, 1985.
[6] Ottova encyklopedie na CD-ROM, verze II.; Ottův slovník naučný I.–XXVIII. 1888–1909.
[7] Ruth František: Kronika královské Prahy a obcí sousedních II.: ulice Karlova třída–U půjčovny. Faksimile pův. vydání. Nakladatelství Lidové noviny Praha.
[8] Ruth František: Kronika královské Prahy a obcí sousedních III.: Purkyňova ulice–Žofín. Faksimile pův. vydání. Nakladatelství Lidové noviny Praha, 1996.
[9] Kutnar – Marek: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. Nakladatelství Lidové noviny Praha, 1997.


Poslední úprava: 1. října 2004, Copyright © 2000–2021 Tomáš Voříšek, e-mail: