Otta z Losu

Stránky věnované vladyckému rodu Ottové z Losu

 

(Přeskočit na navigaci - obsah kapitoly)

Jmenné rejstříky 1

Jména osob, které se vyskytují na stránkách vladyckého rodu (výběr)

Otové z Losu

A

Adam Ota z Losu, ves Liblice [4/XV.]
Adam Ota z Losu, hrad Nižburk [4/VIII.]
Adam Ota z Losu, ves Praskolesy [4/VI.]
Albrecht Ota z Losu, tvrz Litovice [4/VIII.]
Albrecht Ota z Losu, hrad Nižburk [4/VIII.]
Anna Břízská z Losu, ves Lojovice [4/XV.]
Anna Trmalova z Losu, tvrz Tmaň [4/VI.]
Anna z Losu, Mandalena, tvrz Těchobuz [4/IV.]

J

Jan Ota z Losu
Jan Ota z Losu, ves Liblice [4/XV.]
Jan Ota z Losu, tvrz Litovice [4/VIII.]
Jan Ota z Losu, hrad Nižburk [4/VIII.]
Jaroslav Ota z Losu, tvrz Hlážovice [4/VI.]
Jaroslav Ota z Losu, statek, dříve tvrz Osovec [4/VI.]
Jetřich Ota z Losu, hrad Nižburk; tvrz Litovice [4/VIII.]
Jindřich Ota z Losu, zámek Komárov
Jindřich Ota z Losu, hrad Nižburk [4/VIII.]
Jindřich Ota z Losu, ves Praskolesy [4/VI.]
Jindřich Ota z Losu, hrad Týnec nad Sázavou [4/XV.]
Jindřich Ota z Losu (poprava na Staroměstském náměstí v Praze; dům v Liliové ulici 10/247)
Jiří Ota z Losu, tvrz Litovice [4/VIII.]
Jiřík Ota z Losu, hrad Nižburk [4/VIII.]
Jiřík Ota z Losu na Staré Huti, tvrz Kdýčina [4/VI.]
Jiřík Ota starší z Losu, tvrz Číčovice [4/VIII.]
Jiřík Ota starší z Losu, ves Liblice [4/XV.]
Johanka Ottovna z Milhostic a ze Svojkova, ves Praskolesy [4/VI.]

K

Kateřina Otová z Říčan, tvrz Těchobuz [4/IV.]
Kateřina Pětipeská z Losu, zámek Komárov [4/VI.]
Kryštof Ota z Losu, tvrz Litovice [4/VIII.]
Kryštof Ota z Losu, hrad Nižburk [4/VIII.]
Kryštof Ota z Losu, tvrz Zahrádka u Maršovic [4/XV.]
Kryštov Ota z Losu, statek, dříve tvrz Osovec [4/VI.]

M

Mariana Otovna z Losu, [6] Karlové ze Svárova

Š

Šebestián Ota z Losu, Praskolesy [4/VI.]

V

Vácslav Ota z Losu, tvrz Těchobuz [4/VI.]
Vácslav Ota z Losu, ves Liblice [4/XV.]

Z

Zdeněk Adam Ota z Losu, tvrz Těchobuz [4/IV.]
Zdeněk Ota z Losu, tvrz Hlážovice [4/VI.]
Zdeněk Ota z Losu, tvrz Litovice [4/VIII.]
Zdeněk Ota z Losu, hrad Nižburk [4/VIII.]
Zdeněk Ota z Losu, statek, dříve tvrz Osovec [4/VI.]
Zdeněk Ota z Losu, tvrz Popovice [4/VI.]
Zdeněk Ota z Losu, zámek, tvrz Těchobuz [4/IV.]
Zdeněk Ota z Losu, hrad Točník [4/VI.]
Zdeněk Ota z Losu, hrad Týřov [4/VIII.]
Zdeněk Ota z Losu, zámek, dříve tvrz Vlčkovice [4/IV.]

Ostatní jména

B

z Baršova: Bernart a Anna, hrad Týnec nad Sázavou [4/XV.]

Bechyně z Lažan Jan Vácslav, tvrz Tmaň [4/VI.]
Bechyňka z Lažan Anna, tvrz Tmaň [4/VI.]

Beřkovská Alžběta, manžel Jindřich, ves Lojovice [4/XV.]
Beřkovský z Šebířova na Košeticích Mikuláš, ves Lojovice [4/XV.]

Břízská z Vlkova Mandalena, ves Lojovice [4/XV.]
Břízský z Břízy: Petr, Jan, Vácslav, Přibík, Albrecht a Adam, ves Lojovice [4/XV.]

D

z Devaldu Děpolt František, tvrz Těchobuz [4/IV.]

F

Ferdinand I., král, tvrz Kdýčina [4/VI.]

G

z Gerštorfu Oldřich, statek, dříve tvrz Osovec [4/VI.]

CH

Chrt ze Rtína Adam, hrad Týřov [4/VIII.]
Chrt ze Rtína Baltazar, tvrz Těchobuz [4/IV.]
Chrt ze Rtína Bohuslav, tvrz Litovice [4/VIII.]
Chrt ze Zahrádky Vilém, tvrz Zahrádka u Maršovic [4/XV.]

K

Kapoun ze Svojkova na Vodici Albrecht, tvrz Těchobuz [4/IV.]
Kapoun ze Svojkova Jan Bernart, tvrz Těchobuz [4/IV.]

Kamaryta z Rovin: Jan a jeho žena Anna, ves Praskolesy [4/VI.]
Kaplíř ze Sulevic a na Neustupově a Zvěstově Kašpar, zámek, dříve tvrz Vlčkovice [4/IV.]
Karlovna ze Svárova Kateřina, tvrz Popovice a hrad Točník [4/VI.]
Klenovský ze Ptení Prokop, tvrz Zahrádka u Maršovic [4/XV.]
z Klinštejna Lidmila, hrad Týnec nad Sázavou [4/XV.]
Koc z Dobrše Václav mladší, ves Praskolesy [4/VI.]
Košetická Salomena, tvrz Těchobuz [4/IV.]

L

z Lobkovic na Točníce Jan starší, tvrz Popovice a hrad Točník [4/VI.]

M

Malovec z Malovic Vilém, tvrz Zahrádka u Maršovic [4/XV.]
z Martinic Maří Eusebie, rozená ze Šternberka, zámek Komárov [4/VI.]
z Mitrovic Johanka, tvrz Tmaň [4/VI.]
Mošauer z Valdova Filip, ves Lojovice [4/XV.]

P

Payer Petr (poprava na Staroměstském náměstí v Praze; dům v Liliové ulici 10/247)
Podhradský z Vlčí hory Alexandr, tvrz Těchobuz [4/VI.]

R

Rosmháp ze Suché: Jiří a Petr, tvrz Těchobuz [4/VI.]
z Rychenburka Kateřina, tvrz Zahrádka u Maršovic [4/XV.]

S

ze Sejslic Dorota, tvrz Hlážovice [4/VI.]
Slovák Petr (poprava na Staroměstském náměstí v Praze, dům v Liliové ulici 10/247)

Sluzský z Chlumu: Ctibor, Vácslav, Šťastný a Jan starší, tvrz Číčovice [4/VIII.]
Sluzský z Chlumu Sigmund, [6] Sluzský z Chlumu

ze Solopisk: Kateřina a Ludmila, [6] Karlové ze Svárova
ze Svárova: Jindřich Karel, Václav a Petr, [6] Karlové ze Svárova

Š

Šanovec ze Šanova K., hrad Nižburk [4/VIII.]
Šlik z Holíče Albrecht, tvrz Litovice [4/VIII.]
Štítný ze Štítného Adam, tvrz Zahrádka u Maršovic [4/XV.]
Šťastný Jan, tvrz Těchobuz [4/VI.]

T

Trmal z Toušic a na Tmani Havel, tvrz Hlážovice, tvrz Tmaň [4/VI.]
Trmal z Toušic Václav, tvrz Hlážovice, tvrz Tmaň [4/VI.]
Trmal z Toušic Zdeněk, tvrz Tmaň [4/VI.]

V

Velemyský z Velemyšlevsi: Jan a Eva, hrad Týnec nad Sázavou [4/XV.]
Vachtl z Velišova Jáchym, ves Liblice [4/XV.]
Vesecká Anna, tvrz Tmaň [4/VI.]
z Vchynic Eliška, zámek Komárov [4/VI.]
Vojkovská z Milhostic Lidmila, hrad Týnec nad Sázavou [4/XV.]
Vratislav z Mitrovic Vácslav nejstarší, tvrz Hlážovice [4/VI.]

W

Weis z Petřína Pavel (poprava na Staroměstském náměstí v Praze, dům v Liliové ulici 10/247)

 

 

Poslední úprava: 1. října 2004, Copyright © 2000–2021 Tomáš Voříšek, e-mail: