Otta z Losu

Stránky věnované vladyckému rodu Ottové z Losu

 

(Přeskočit na navigaci)

Vyúčtování příprav staroměstské exekuce roku 1621 katem Janem Mydlářem

Kat Jan Mydlář 27. července 1621 dostal vyplaceno 584 kop míšeňských grošů.

Poznamenání, co jsem na poručení J. M. C. pana rychtáře vydal, jak následuje:

 kop gr. den.
Za šest visutých zámkův po pěti ortech dáno (k vězením) 730
Za 35 kop hřebíkův, kopa po orthu (do prken lešení) 845
Za 2 1/2 kopy velkých hřebíků, kopa po 30 gr. 115
Tovaryšům tesařským, 17. Junii jich osmnácte,
18. Junii dvamecitma, 19. Junii den a noc devět a třidcet,
20. Junii patnácti osobám, počítajíc na každého
po 20 gr. učiní
4420
Dvěma mistrům tesařským, jednomu
4 kopy a druhému 2 kopy dáno
6
Tovaryšům tesařským od rozboření lešení
sud bílého piva za
340
Nádenníkům od srovnání prken, dříví
i nakládání když vozili (po popravě)
230
Za třidcet fur písku, od každé fůry po 18 gr.
(k posypání náměstí)
9
Za čtyry voskové svíce po půl druhém zlatým
(stály u kříže)
582
Za šest černých kloboukův po 30 gr. (pro hrobníky) 3
Šesti hrobníkům po pěti ortech (za odnášení mrtvol
z popraviště)
730
Za cvočky k přibíjení suken 115
Krejčím od všeho díla (za sešívání suken na baldachýn
a na zdi)
730
Malíři od kříže 18
Kamenníku od vylámání řims (pro šibeniční trám) 30
Třem nádenníkům za pět dní po 12 gr. (za rozházení
písku, vylámání děr v dlažbě a za donášky)
3
Zámečníku vedle auscugu (za dvanáct železných klecí
na Mosteckou věž)
39
Šlotýřům od forování dříví a prken na rynk
a odvozování všelikého dříví pánům patres misericordiae
(do kláštera milosrdných bratří)
630
Soldátům na zpropitné v rathouze 522
Soldátům na zpropitné v domě páně 522
Panu rychtáři dáno 29
Panu rychtáři na vypravení jak do Kutny Hory, tak i do
Žatce dvěma poslům s čeládkou mistra popravního
9
A při navrácení též čeládce dodáno 3
Mistru popravnímu na oučet (zatímně) 50
Za prkna a dříví k lešení dle auscugu 9015
Za 44 1/2 postavu sukna po 4 kopách (na lešení) 178
Za 3 postavy sukna po 14 kopách (na baldachýn nad
zděnými krámci pro soudce a na zastření radničních zdí)
42

Suma všeho
559406

Jan Mydlář
mistr v Městech Pražských popravčí

(V závorkách vysvětlující poznámky.)

Pozn.: za samotné popravy si Mydlář pro sebe i své pacholky účtoval celkem dalších 584 kop grošů.


(Přeskočit na začátek stránky - navigaci - text)
Poslední úprava: 20. července 2009, Copyright © 2000–2010 Tomáš Voříšek, e-mail: